Privacybeleid

Privacyverklaring Cas Events

Inleiding

Cas Events neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we wat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook zullen wij het hebben over hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met info@cas-events.nl.

Wie is Cas Events?

Cas Events is een internationaal opererende organisatie met meer dan 10 jaar ervaring die gespecialiseerd is in het organiseren van evenementen in opdracht van discotheken, particulieren en bedrijven. Borrel, jubileum, bruiloft of verjaardagsfeest? Wij kunnen de organisatie geheel of gedeeltelijk uit handen nemen. Daarnaast ben je bij ons aan het juiste adres voor iedere vorm van entertainment voor jouw feest of evenement. Cas Events is een eenmanszaak , kantoorhoudende te (2315TZ) Leiden aan Willem Barentszstraat 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27319812, met btw-nummer 084570039B01.

Cas Events is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Cas Events jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Cas Events persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Cas events voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Cas Events worden bewaard.

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, factuuradres, NAW- gegevens, gegevens de nodig zijn om

 

de dienst uit te voeren

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

 

Doeleinde:

Websiteanalyse

Gegevens:

Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Chatfunctie

Gegevens:

Naam, adres, e-mailadres, inhoud van het bericht

Grondslag:

Commercieel belang en uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Cookies

Cas Events kan eventueel gebruik maken van cookies om informatie te verzamelen over zijn klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond zijn diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de evenementen van Cas Events en eventueel ook van door ons geselecteerde derden. Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor bij je webbrowser instellen alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als je cookies weigert is het echter mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn of dat de website niet optimaal functioneert.

Google

Via deze link kunt u zien hoe Google u gegevens gebruik en bewaard en hoe u dit eventueel aanpast.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Klikgedrag

Op de website van Cas Events worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Cas Events heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij de gegevens aan ons verstrekt hebt. Ook heeft ons hostingbedrijf trans-ip jouw gegevens in bezit.

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Wat zijn jouw rechten:

Inzage – Indien gewenst, kun je je eigen (persoons)gegevens altijd toegestuurd krijgen door Cas Events. Wijzigen – Als je wijzigingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kunt veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Cas Events. Je kunt verzoeken dat Cas Events je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking – Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Cas Events te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar – Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Cas Events of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Gegevensoverdracht – Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Cas Events te verkrijgen. Cas Events zal deze verstrekken in Word document of een E-mail.

Toestemming intrekken – In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming nodig heeft, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het

verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Cas Events daardoor eventueel gemaakte afspraken niet meer kan nakomen.

Reactie Cas Events

Een verzoek kan gestuurd worden naar info@cas-events.nl. Cas Events zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Cas Events een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Cas Events je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Cas Events verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij. Bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiliging

De Website van Cas Events is beveiligd met een SSL certificaat. Dit om zo goed mogelijk om te gaan met de privacy van onze opdrachtgevers.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met een klacht en vragen?

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Cas Events je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@cas-events.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Cas Events jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@cas-events.nl Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.